مددکاری

مددکاران چه نقشی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دارند؟

فعالیت مددکار اجتماعی در چهارچوب اهداف تیمی در مرکز درمانی در 4 مرحله انجام می‌گیرد که به ترتیب عبارتند از ارزیابی، درمانی، آمادگی برای بازگشت به خانواده و جامعه و پیگیری، می‌باشد.

  • مرحله ارزیابی: این مرحله از زمانی که بیمار اختلال شخصیت در مرکز درمانی بستری و تحت درمان  قرار می‌گیرد اتخاذ می‌گردد. در این مرحله مددکار با استفاده از مشاهده و مصاحبه با بیمار، اعضای خانواده‌اش، همکاران و اطرافیان وی و مطالعه پرونده و اسناد بیماری باید به مشکلات اجتماعی، خانوادگی و شغلی بیمار پی ببرد.
  • مرحله درمانی: در این مرحله فعالیت مددکار به صورت گروهی بوده و سعی می‌کند با توجه به نوع  اختلال، راهکارهای مناسب و مشخص در جهت رفع مشکل مددجو گام بردارد.  
  • مرحله بازگشت به خانواده و اجتماع: این مرحله مهمترین مرحله کاری مددکار است که در آن مددکار ضمن آماده کردن شرایط برای بازگشت به خانواده و شروع زندگی اجتماعی، به اعضای خانواده نیز کمک‌های لازم را در زمینه حل کردن مسائل اجتماعی، شغلی و خانوادگی بیمار آموزش می‌دهد تا توانایی خانواده برای کمک به بیمار و حل مشکلات او افزایش یابد.
  • مرحله پیگیری: مددکار در این مرحله با استفاده از بازدید منزل و ملاقات با مددجو و خانواده‌اش از شرایط و موقعیت پس از ترخیص آگاهی می‌یابد تا در صورت لزوم خدمات مورد نیاز را ارائه دهد.

در این بخش خدمات مددکار اجتماعی شامل بررسی نوع حمایت‌های اولیه مددکاری و چگونگی ارائه خدمات و  انجام هماهنگی‌های لازم و در صورت نیاز ارجاع به مراکز فعال می‌باشد.