کتاب‌خوانی

تاثیر مطالعه در بهبود کیفیت زندگی بیماران

«مطالعه و یادگیری» ابزاری است برای بهره‌مندی از یک زندگی مطلوب و این حقیقتی است غیرقابل انکار؛ اما انسان برای اینکه کامل شود، باید زندگی کند، بجنگد، شادی و غم و درد را بیازماید و محبت و همدردی را احساس کند. بله، راست است که دانستن، مطالعه و یادگیری از طریق خواندن برای کسب تجربه سودمند است. اما هیچ یک از این‌ها نمی‌توانند جانشین زندگی شوند، بلکه می‌توانند زندگی را پربارتر و شیرین‌تر نمایند.

وقتی افسرده، کسل و ناامیدیم، مطالعه یک کتاب خوب می‌تواند به زندگی ما معنا و هدف ببخشد. مطالعه یک فصل کتاب مناسب می‌تواند سختی و تلخی‌ها را برای ساعاتی از خاطرمان برده و ما را در رسیدن به راه‌حلی مناسب یاری رساند.

کتابخانه‌ی مرکز توانبخشی امید فردا با  بیش از یک هزار جلد کتاب گام موثری در جهت ارتقا سطح آموزشی بیماران و تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی با ارائه خلاصه‌های کتاب و بحث در مورد آنان به عمل آورده است.