تاریخچه

مرکز درمان و توانبخشی بيماران  مزمن اعصاب و روان اميد فردا، با هدف ایجاد اميدی برای زندگی بهتر برای  بيماران مزمن اعصاب و روان از سال 85 فعاليت خود را آغاز نموده است. این  مرکز با حضور کادری مجرب متشکل از روانپزشک، پزشک، روانشناس، روان پرستار،  مددکار، کار درمانگر و اساتيد حرفه‌ای هنرهای مختلف مانند نقاشی، موسيقی،  سفال، نمایش خلاق و ... با هدف کمک به بازیابی توانایی‌های از دست رفته  بيماران در زمينه‌های مختلف از قبيل روابط بين فردی، روابط شغلی، روابط  اجتماعی، مهارت‌های زندگی توانایی زندگی در جامعه به همراه خانواده در دو  بخش شبانه (بستری مددجويان) و بخش روزانه (حضور مددجويان در مركز از صبح تا  ظهر) تاسيس گردیده است و در طول و سال‌های فعاليت خود هميشه شاهد بهترین  روزهای ترخيص بيماران و بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه بوده است.

سرکار خانم دکتر مهرنوش کاوه مدیرعامل
جناب آقای دکتر اسماعیل محبوبی ریاست موسسه