بخشی از کمرویی ریشه در ساختار ژنتیکی افراد دارد اما اکتساب در محیط خیلی مهم‌تر است.

بسیاری از کودکان با نشاط و سلامت هستند که به خاطر داشتن والدینی نالایق و بدزبان و یا به خاطر درگیر شدن با شرایط آسیب‌زا شخصیتشان به کلی دگرگون و ویران شده است. البته عکس این مورد هم صادق است افراد ساکت، ترسو  و گوشه‌گیری هم هستند که در اثر تماس با محیط مناسب به افرادی اجتماعی تبدیل شده‌اند. کسانی که به جنون یا توهم دچار هستند هم می‌توانند خوب شوند البته به شرطی که ابزار صحیح در اختیار آنها قرار گیرد.

واقعیت این است که تمام جنبه‌‌های شخصیت شما تغییر پذیرند و قدم اول برای ایجاد تغییر این است که بفهمید چرا در هر لحظه کار خاصی انجام می‌دهید. ذهن ما دائم اطلاعات گوناگونی را از طریق حواس پنج‌گانه دریافت و ذخیره می‌کند. حتی اطلاعات پراهمیت را. وقتی  عقیده‌ای را دائما تکرار نماییم آن عقیده به صورت باور در می‌آید و همین باورها روی نحوه درک ما از واقعیت و طرز رفتار ما تاثیر می‌گذارند.

وقتی شما عقیده و باوری را می‌پذیرند ذهنتان به طور خودکار پیام‌هایی که به آن عقیده جور نباشد را رد می‌کند  و یا اصلا آن‌ها را مطرح نمی‌کند و راه‌حل برای تغییر دادن این باور این است که پیام‌هایی به ذهن بفرستیم که بسیار قوی و محکم و غیر قابل چشم‌پوشی هستند به طوری که مغز نتواند آن‌ها را رد کند.

در واقع خودتان می‌توانید متوجه شوید رشد کمرویی شما در کجاست، آن را بیابید و با آن مقابله کنید.
 
یک  قدم مهم برای درمان خجالت و یا اضطراب اجتماعی این است که علائم و نشانه‌های این احساس را شناسایی کنید، وقتی خجالت می‌کشید دقیقا چه حسی دارید و چه تغییراتی در بدن شما رخ می‌دهد علائم مخصوص به خودتان را شناسایی کنید و به محض اینکه احساس کردید این علائم در حال ظاهر شدن هستند؛ سعی کنید برای چند دقیقه خودتان را از آن موقعیت دور کنید و نفس عمیق بکشید تا این علائم کمتر شود.
 
با خودتان مهربان باشید و سعی کنید کم کم خودتان را با شرایط مختلف سازگار کنید تا در نهایت بتوانید بر احساس خجالت غلبه کنید.

جعفر بای_روانشناس و آسیب‌شناس اجتماعی