لحاظ نکردن نظرات فرزندان در تدوین برنامه‌های اوقات فراغت می‌تواند در ایجاد فاصله بین والدین و فرزندان اثرگذار باشد.

در برنامه‌های اوقات فراغت دانش‌آموزان می‌توان بسیاری از مسائل عاطفی، اجتماعی و هیجانی را به آنها آموزش داد. والدین باید با مشورت با فرزندان خود برای اوقات‌فراغت آنها برنامه‌ریزی درستی داشته باشند تا در پایان تعطیلات با کوله‌باری از تجربیات سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

لحاظ کردن برنامه‌های تفریحی و گردشگری در کنار مسافرت با در نظر گرفتن نظرات دانش‌آموزان می‌تواند نقش مهمی در آموختن تجربه‌ها به آنها داشته باشد، ضمن اینکه خانواده‌ها می‌توانند با مشورت با فرزندان خود و براساس علایق و نظرات آنها نسبت به ثبت نام‌شان در کلاس‌های تابستانی مثل کلاس‌های موسیقی، زبان و غیره اقدام کنند. در زمان‌های اوقات‌فراغت یادگیری بیشتر اتفاق می‌افتد. در تدوین برنامه‌های اوقات‌فراغتی برای فرزندان سلایق و نظرات آنها را در نظر داشته باشید و با برنامه‌ریزی فشرده فرزندان را خسته نکنید.

فرزندان باید در جریان برنامه‌ریزی‌های اوقات‌ فراغتی که والدین برای آنها در نظر می‌گیرند باشند. والدین باید دقت داشته باشند این فرزندانشان هستند که در نهایت باید در این کلاس‌ها شرکت کنند و لذا باید از تدوین برنامه‌های تحمیلی که نارضایتی فرزندانشان را در پی خواهد داشت صرف‌نظر کنند. در تدوین برنامه‌های اوقات‌فراغت برای فرزندانتان بجای آنها فکر نکنید و تصمیم نگیرید و تلاش کنید تا برنامه‌ها را با همدلی با فرزندانتان طراحی کنید.

افراط و تفریط در تدوین برنامه‌های اوقات‌فراغتی برای دانش‌آموزان می‌تواند اثرات منفی برای آنها به دنبال داشته باشد. در بحث مشاوره با دانش‌آموزان همواره این مشکل از سوی آنها مطرح می‌شود که برخی از والدین یا اصلا به برنامه‌های اوقات‌ فراغت فرزندانشان توجهی ندارند و در مقابل برخی دیگر آنقدر به این مسأله اهمیت می‌دهند و نسبت به برنامه‌های فشرده و سنگین اقدام می‌کنند که فرزندانشان فرصت استراحت کردن را هم ندارند و مدام باید از یک کلاس به کلاس دیگری بروند، کلاس‌هایی که چه بسا دانش‌آموز اصلا به حضور در آنها علاقه‌ای نداشته باشد.

برنامه‌های تدوین شده برای دانش‌آموزان باید با علایق آنها همسو بوده و در جهت پرورش دادن علایق باشد.

برخی والدین با برنامه‌ریزی برای شرکت در کلاس‌های درسی تلاش می‌کنند تا فرزندانشان را برای سال تحصیلی آتی آماده کنند و با تصور اینکه هرچه تعداد کلاس‌ها بیشتر باشد غنی‌تر است بر افزایش تعداد این کلاس‌ها اصرار دارند، غافل از اینکه فرد نیاز به استراحت هم دارد.

زهره بالاگبری