در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰ به لطف خدا و تلاش‌های دانشمندان و پژوهشگران فداکار ایرانی، موفق شدیم دوز اول واکسن " کو_برکت " را به عزیزان مستقر در موسسه توانبخشی امیدفردا تزریق کنیم.
به امید سربلندی ایران عزیز و بهبود روزانه سلامت روان هموطنان و از بین رفتن ویروس منحوس کرونا