در پی بازدید کارشناس محترم بهداشت در تاریخ 31/1/1401 از کلیه بخش‌های "مرکز توانبخشی امید فردا"، این مرکز موفق به دریافت تأِییدیه از "خدمات سلامت منطقه 22" بدون هیچگونه مغایرت گردید.

در این بازرسی کلیه الزامات بهداشتی فردی پرسنل، آموزش‌ها، کیفیت اغذیه و آب آشامیدنی و رعایت موراد نظارتی در بهداشت محیط به منظور مقابله با کووید 19 مورد بررسی قرار گرفته و این بازدید روزانه با متن ذیل از کارشناس محترم بهداشت به پایان رسید: "با تشکر فراوان از مدیریت مرکز توانبخشی امید فردا سرکار خانم دکتر مهرنوش کاوه و سرکار خانم محمدی رابط بهداشت تمام موارد بهداشتی از لحاظ آیین‌نامه بهداشتی و استاندارد و همچنین نتایج بسیار مطلوب نمونه برداری‌های مواد غذایی که کاملاً رعایت گردیده است"

نتیجه بذر تلاش و کوشش مدیران و پرسنل این مرکز، درخت امیدی است که به بار می‌نشیند و نوید بخش آینده‌ای پرنشاط و زیبا است.تهیه کننده: علی میرزاخلیلی