در تاريخ پنجشنبه 7 بهمن 1400، پيش مميزی از سيستم كيفيت مركز مطابق الزامات استاندارد 9001 سال 2015 از طرف شركت پايش و ارزيابی انطباق ايران (TUV AUSTRIA) توسط آقای مهندس رحيم صادقی انجام شد. استقرار ايزو 9001 در مركز توانبخشی اميدفردا از پاييز 1399 و پيرو تصميم مديريت مبنی بر نهادينه‌سازی فرايند خدمات درمان و بهبود كيفيت خدمات، آغاز گرديد و با تلاش و همكاری همه همكاران مستندسازی فرايندها و استقرار آن در بخش‌های مختلف مركز انجام پذيرفت و آمادگی لازم برای مميزی خارجی فراهم آمد. اميد است با رفع مغايرت‌های گزارش شده و انجام مميزی نهايی تا پايان سال 1400، مركز موفق به اخذ گواهينامه استاندارد 9001 سال 2015 از شركت توف اتريش گردد.