سرکار خانم دکتر مهرنوش کاوه

با سلام،

با توجه به سوابق ارزشمند سرکار عالی در همراهی خیرین سلامت کشور، بدینوسیله به عنوان مشاور اینجانب در امور خیرین و سازمان‌های مردم نهاد منصوب می‌شوید.

امید است با لطف الهی و بهره‌گیری از مشارکت و استفاده از کلیه ظرفیت‌های خیرین، سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های مردمی در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

دکتر سعید نمکی