از ابتدای سال 1400 تا کنون با پیگیری‌های کارشناس ارشد مددکار اجتماعی مرکز (سرکار خانم دولت فرد) و با مساعدت سازمان معاونت ترافیک منطقه 22 تهران، اقدامات مناسبی در زمینه ایمن‌سازی خیابان دانش یک (خیابان مجاور مرکز امیدفردا) شامل خط‌کشی محوری، خط‌کشی عابر پیاده، نصب تابلوی عابر پیاده و تابلوی محدویت سرعت 30 کیلومتر در ساعت صورت گرفت.

 مدیریت مرکز امید فردا بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را از حضور مدیریت سازمان معاونت ترافیک منطقه 22 تهران و همکاران محترم (به ویژه آقای مهندس رضائیان) اعلام می‌دارد.