کار درمانی

 از نظر انجمن کار درمانی آمریکا (A.O.T.A) کار درمانی عبارت است از استفاده از فعالیت‌های هدفمند برای افرادی که در اثر آسیب یا بیماری دچار محدودیت اختلال در عملکرد روانی، اجتماعی، رشدی یا اختلالات یادگیری شده‌اند، به منظور ایجاد حداکثر استقلال، جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی. این حرفه شامل ارزیابی، درمان و مشاوره است.

 هنر درمانی:

هنر به عنوان يک رسانه بيانگر می‌تواند به بيماران در برقراری ارتباط، غلبه بر استرس و کشف جنبه‌های مختلف شخصيتشان کمک کند. در روانشناسی، استفاده از روش‌های هنری برای درمان اختلالات روانی و بهبود سلامت روانی، «هنر درمانی» نام دارد.

هنر درمانی، تکنيک‌های روان درمانی را با فرايندهای خلاقانه در هم می‌آميزد تا سلامت روانی و بهزيستی را بهبود بخشد. انجمن هنر درمانی آمريکا، هنر درمانی را چنين تعريف می‌کند: «يک حرفه مربوط به سلامت روانی که از فرايندهای خلاقانه هنری استفاده می‌کند تا سلامت و بهزيستی جسمی، روانی و هيجانی افراد را در همه رده‌های سنی، بهبود و ارتقاء بخشد. هنر درمانی بر پايه اين اعتقاد قرار دارد که فرايند خلاقانه در خود بيانگری هنری، به مردم در حل تعارضات و مشکلات، تقويت مهارت‌های ارتباطی، تنظيم رفتار، کاهش استرس، افزايش حرمت نفس و خودآگاهی، و به دست آوردن بينش بهتر و بيشتر کمک می‌کند.

سرمنشاء هنر درمانی:

با وجودی که هزاران سال است که مردم از هنر به عنوان راهی برای بيان، ارتباط و بهبود يافتن استفاده می‌کنند امّا هنردرمانی به صورت رسمی از ميانه‌های قرن بيستم شکل گرفته است. پزشکان دريافتند که افرادی که از بيماری‌های روانی رنج می‌برند غالباً خودشان را در نقاشی‌ها و ساير کارهای هنری بيان کرده‌اند و اين باعث شد که به فکر استفاده از هنر به عنوان يک راهبرد بهبودبخشی بيفتند. از آن زمان، هنر بخش مهمی از حوزه روان درمانی شده است و در برخی از روش‌های سنجش و درمان به کار می‌رود.

چه موقع از هنر درمانی استفاده می‌شود؟

از هنردرمانی می‌توان برای درمان محدوده وسيعی از اختلالات ذهنی و درماندگی‌های روانی استفاده کرد. در بسياری موارد، ممکن است همراه با ساير روش‎های روان درمانی مانند گروه درمانی يا درمان شناختی رفتاری به کار گرفته شود.

هنر درمانی چگونه عمل می‌کند؟

هنر درمانگر می‌تواند از روش‎های متنوع و متعدد هنری از جمله نقاشی، طراحی، مجسمه‌سازی و کولاژ (تصوير تکّه کاری) از کودک تا سالمند، استفاده کند. کسانی که دچار آسيب‎های هيجانی، خشونت جسمی، اضطراب، افسردگی و ساير مشکلات روانی شده باشند می‎توانند از خودبيانگری خلاقانه سود ببرند. خدمات هنر درمانی می‎تواند در مدرسه، سازمان‌های اجتماعی، بيمارستان و مراکز روان درمانی خصوصی در دسترس بيماران باشند.

ممکن است کنجکاو باشيد بدانيد که جلسات هنر درمانی چه تفاوتی با کلاس‌های معمولی هنر آموزی دارد. در کتاب مرجع هنر درمانی نوشته کتی مالديوچی چنين آمده است: «در اغلب جلسات هنر درمانی، تمرکز بر روی تجربيات درونی (احساسات، ادراکات و تصوّرات) خود شخص است. با وجودی که هنر درمانی ممکن است شامل يادگيری مهارت‌ها يا تکنيک‌های هنری گردد امّا تأکيد به طور کلّی نخست بر ايجاد و بيان تصاويری است که از درون فرد برمی‌آيد، نه بر آن چيزهايی که او در دنيای خارج می‌بيند.» و با وجودی که در بعضی از کلاس‌های سنتی هنری نيز ممکن است از شما خواسته شود که از روی تصوّرات و تخيلاتتان طراحی يا نقاشی کنيد امّا در هنر درمانی، دنيای دروني تصاوير، احساسات، افکار و ايده‌های شما همواره در درجه اوّل اهميت قرار دارد.

  مرکز درمان و توانبخشی امید فردا با رویکرد توانمندی مددجویان و بازگشت این عزیزان به اجتماع پس از دوره درمان و با بهره‌گیری از مربیان متخصص و امکانات مناسب، با برگزاری کلاس‌های روزانه کارگاهی (در زمینه‌های مختلف) سعی در نیل به این هدف دارد.