اجتماعی

برای موفقیت منتظر تایید دیگران نباشید

/success

برای این که به آن چه که می‌خواهید باشید و داشته باشید برسید باید سخت تلاش کنید. با حسادت به هیچ جایی نمی‌رسید و هیچ چیز خوبی از حسادت به دست نمی‌آورید. برای پیشرفت و  تایید باید به داشته‌هایتان واقف باشید و به خاطر بیاورید که چقدر خوشبخت  هستید. هر روز برای شما فرصتی است که کاری بهتر از دیروز انجام دهید. وقتی  داشته‌هایتان را تشخیص دهید و بابت آنها سپاس‌گذار باشید به ارزشمند بودن و  استحقاق یک زندگی خوب داشتن خود باور پیدا می‌کنید.همچنین برای موفقیت منتظر تایید دیگران نباشید.


پیش دبستانی و تاثیر آن بر مهارت‌های روانی و سازگاری اجتماعی

/preschool-children

آمادگی كودكان برای ورود به مدرسه و موفقيت بعدی آنها در تحصيل، با جنبه­ های مختلف تحول آنها مرتبط است. در گذشته عقيده­ ی بسياری از صاحب نظران، بر اين بود كه ورود كودكان به دبستان، آغاز يادگيری و شكوفايی آنها در همه ­ی ابعاد رشد است. اما امروزه در پرتو تلاش صاحب نظران مختلف، مسير تفكر و برنامه ­ريزی، به سمت بارور كردن آموزش­ های پيش از دبستان به عنوان پيش نياز ورود كودكان به مدرسه تغيير كرده است.


نظریه مدافعه در مددکاری اجتماعی (قسمت دوم)

/social-worker-2

مدافعه با میانجی گری متفاوت است. در میانجی گری مناقشه از طریق دادن و گرفتن حل و فصل می شود ولی در مدافعه، کوشش های مدافع غالبا به سمت تامین منافع مددجوست. مدافعه روز به روز به نقش مددکاری اجتماعی نزدیک تر می شود. مددکاران اجتماعی قبل از اینکه در دفاع درگیر شوند باید مطمئن شوند که قرارداد روشن و محکمی را با مددجو منعقد کرده اند.


نظریه مدافعه در مددکاری اجتماعی (قسمت اول)

/social-worker

مدافعه با میانجی گری متفاوت است. در میانجی گری مناقشه از طریق دادن و گرفتن حل و فصل می شود ولی در مدافعه، کوشش های مدافع غالبا به سمت تامین منافع مددجوست. مدافعه روز به روز به نقش مددکاری اجتماعی نزدیک تر می شود. مددکاران اجتماعی قبل از اینکه در دفاع درگیر شوند باید مطمئن شوند که قرارداد روشن و محکمی را با مددجو منعقد کرده اند.