احساسات

احساس پشیمانی خود را برطرف کنید

/feeling-sorry-2

برخی افراد مدام درگیر احساس پشیمانی هستند که این موضوع زندگی را به کامشان تلخ کرده است. احساس پشیمانی امری بسیار عادی و رایج است. وقتی خودتان را برای یک پیامد بد سرزنش می‌کنید و یا به خاطر نتیجه یک انتخاب نادرست غصه می‌خورید یعنی پشیمان شده‌اید.


احساس پشیمانی خود را برطرف کنید

/feeling-sorry

برخی افراد مدام درگیری احساس پشیمانی هستند که این موضوع زندگی را به کامشان تلخ کرده است. احساس پشیمانی امری بسیار عادی و رایج است. وقتی خودتان را برای یک پیامد بد سرزنش می‌کنید و یا به خاطر نتیجه یک انتخاب نادرست غصه می‌خورید یعنی پشیمان شده‌اید.