اختلال شخصیت

چه کسانی نیاز به دیده شدن دارند؟

/social-psychology

شخصیت الگوی پایدار و فراگیری است که رفتار فرد را پس از بلوغ در برمی‌گیرد، اما ممکن است گاهی این شخصیت جنبه اختلال پیدا کند. شخصیت افراد تعیین کننده تطابق آن‌ها با محیط است.


اختلال شخصیت شکاک (PPD)

/paranoid-personality-disorder

وجه مشخصه شخصیت شکاک PPD حالت بدبین و شک نسبتاً پایدار و خصومت نسبت به دیگران است. پس زمینه ی ضمیر ناخودآگاه این افراد قابل اعتماد نبودن دیگران با قصد سودجویی یا صدمه  به او و عدم کفایت خود است و فرد برای مقابله با چنین نگرانی پناه به یک سری مکانیسم های دفاعی نامناسب و ناخودآگاه می برد.