ازدواج موفق

ازدواج موفق

/successful-marriage

بزرگ‌ترین رکن ازدواج موفق برخورداری زوجین از تشابهات است و اگر زوجین از نظر شرایط روحی و روانی یکسان، اما تفاوت‌های ریشه‌ای داشته باشند، احتمال موفقیت ازدواج آنان به مراتب پایین می‌آید.