افسرده

چطور فکر کنیم تا افسرده نشویم؟

/depression

هرگاه دچار احساسات منفی و شدید، بدانید که این احساسات محصول ورود به محدوده باید‌ها، حتما‌ها، قطعا‌ها، توقعات، دستورها و الزام‌ها می‌باشد. از خود بپرسید چگونه فکر می‌کنم که دچار احساسات نامناسب نشوم؟ ما در هر شرایطی میتوانیم چهار مدل تفکر داشته باشیم: وحشتناک پنداری، الزام‌سازی یا باید انگاری، توجیه، مناسب و معقول


علائم جسمی افسردگی

/physical-symptoms-of-depression

آنهایی که افسردگی دارند، احساس اندوه، ناامیدی و تنهایی کرده و معمولا علاقه و تمایل خود را به چیزهایی که زمانی برای‌شان لذت بخش بوده از دست می‌دهند. تمام این احساسات می‌توانند در توانایی فرد برای عملکرد مناسب مداخله کرده و اثری وحشتناک بر کیفیت زندگی او بگذارند.