امیدفردا

دريافت لوح تقدير به عنوان سمن برتر

/appreciation

پيرو ارزيابی انجام شده از كليه  سمن‌های فعال كشور توسط وزارت بهداشت و انتخاب سمن‌های برتر، مركز توانبخشی  اميدفردا موفق به دريافت لوح تقدير به عنوان يكی از سمن‌های برتر كشور در  سال 1400 گرديد


بازدید استاد شفیعی کدکنی و آقای مهندس حاجی خانی از مرکز امیدفردا

/visit

مجموعه امیدفردا بسیار به خود می‌بالد که  در تاریخ 1400/01/09 برای ساعاتی افتخار میزبانی شاعر، استاد دانشگاه،  پژوهشگر و نویسنده گرانقدر کشورمان دکتر شفیعی کدکنی را داشت.