امید فردا

بازدید معاون استاندار تهران از پیشرفت پروژه مبینا

/news

مهندس کریمی معاون استاندار تهران به همراه تعدادی از مدیران با حضور در بخش های مختلف «ساختمان مبینا» موسسه توانبخشی امید فردا، از نزدیک روند ساخت این مجموعه را مورد بازدید قرار داد.