اپیدمیولوژی

آیا بیماری آلزایمر ژنتیکی است؟

/alzheimer

بیماری آلزایمر AD  شایع‌ترین  دلیل زوال عقلی در حال حاضر می‌باشد. که به صورت بیماری زودرس (کمتر از 60  سالگی) و یا بیماری دیررس (بیش از 60 سالگی) بروز می‌کند.