بدبینی

به نیمه پر لیوان فکر کنید!

/thinking-positive

داشتن نگرش و افکار مثبت به معنای خوش‌بین بودن نسبت به موقعیت‌ها، تعاملات و خود فرد است. افراد با نگرش مثبت امیدوار می‌مانند و حتی در شرایط سخت، بهترین‌ها را می‌بینند.