تربیتی

پیش دبستانی و تاثیر آن بر مهارت‌های روانی و سازگاری اجتماعی

/preschool-children

آمادگی كودكان برای ورود به مدرسه و موفقيت بعدی آنها در تحصيل، با جنبه­ های مختلف تحول آنها مرتبط است. در گذشته عقيده­ ی بسياری از صاحب نظران، بر اين بود كه ورود كودكان به دبستان، آغاز يادگيری و شكوفايی آنها در همه ­ی ابعاد رشد است. اما امروزه در پرتو تلاش صاحب نظران مختلف، مسير تفكر و برنامه ­ريزی، به سمت بارور كردن آموزش­ های پيش از دبستان به عنوان پيش نياز ورود كودكان به مدرسه تغيير كرده است.