ترس

انواع ترس‌های کودکان در سنین مختلف

/fear-of-children

ترس‌ها و اضطراب‌ها تقریباً بخشی اجتناب‌ناپذیر از رشد کودکان به شمار می‌رود. ترس به عنوان یک واکنش طبیعی، نوعی مهارت مراقبت از خود است که به کودکان اجازه می‌دهد با احتیاط‌های لازم برای ایمن ماندن از اطراف، به رشد و فعالیت خود ادامه دهند. با  توجه به بهداشت روانی کودک و نوجوان، این گونه ترس‌ها از نظر فراوانی، شدت و مدت زمان متفاوت هستند. هنگامی که کودک موقعیتی تهدیدآمیز را شناسایی می‌کند، بدن او واکنش جنگ یا گریز را انتخاب می‌کند.


با ترس کودکمان چه کنیم؟

/the-child-s-fear-2

١. ترس از هر پديده جديد و تازه، كه مي توان در برخي از نوزادان و كودكان آن را مشاهده كرد.
٢. ترس از صداي بلند كه باعث وحشت در كودكان و نوزادان مي شود.
٣.ترس از خالي شدن ناگهاني زير پا و به دنبال آن احتمالا ترس از بلندي.
 بسیاری از والدین گمان می کنند فرزند خود را باید در مواجهه با عاملی که منجر به ترسش شده است قرار دهند تا به اصطلاح ترس کودک بریزد. آیا این نوع تفکر درست است؟