جملات ممنوعه

جملات ممنوعه برای کودکان

/child-psychology

با گفتن این جملات نه تنها به تربیت کودک کمک نمی‌کنید بلکه باعث سردرگمی و عصبانیت او می‌شوید و به او آسیب می‌رسانید. همه ما گاهی بعضی اوقات با گفتن چیزهایی که درست نیستند، به کودکان آسیب می‌رسانیم یا باعث عصبانیت و سردرگمی آنها می‌شویم. در این مقاله به رایج‌ترین اشتباهات کلامی که والدین مرتکب می‌شوند و جایگزین‌های مناسب برای آنها اشاره می‌کنیم.