خشم

چگونه بر خشم خود غلبه کنیم؟

/anger

زمانی  که شما از خشم احساس انفجار می‌کنید، هیچ چیز بدرستی پیش نمی‌رود و  نمی‌توانید مسائل موجود را حل کنید. حتی گاهی اوقات ممکن است دست به انجام  اعمالی همچون نوشیدن زیاد مواد الکلی، پرخوری یا رفتارهای بی‌قید و بند  جنسی بزنیم و در مواردی نیز امکان دارد از لحاظ عاطفی یا فیزیکی به خود یا  دیگران آسیب بزنیم. پس قبل از اینکه احساس خشم و رنجش از کنترل خارج شود،  کمی درون‌نگری و یادگیری روش‌های مقابله کارآمد می‌تواند مفید باشد.