خودمراقبی

خودمراقبتی و تاب‌آوری در ورزش

/self-care-and-resilience-in-sports

یکی از راه حل‌های ارائه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت برای افزایش سلامت عمومی، اجرای برنامه خودمراقبتی و تاب‌آوری در ورزش است که در واقع سطح پایه هرم خدمات را تشکیل می‌دهد.