دارو

جنون کندن مو (قسمت دوم)

/trichotillomania-2

گرچه هنوز درمان مشخصی برای این اختلال(تریکوتیلومانیا) وجود ندارد ولی می توان پس از تشخیص  آن به این افراد کمک کرد تا این عادت خود را کنار بگذارند. معمولا تشخیص  آن بر عهده روانپزشک است و با معاینه و صحبت با فرد و مشاهده علائم و  رفتارها تشخیص آن را قطعی می کند.