دیدار ریاست جمهوری

نشست با ریاست محترم جمهور

/meeting-with-the-president-2

حضور مدیر عامل محترم امید فردا در نشست و دیدار رئیس جمهور با خیرین و سازمان های مردم نهاد و فعالان مبارزه با کرونا