ذهن

چرا باید با خودتان حرف بزنید؟

/meditation

کارشناسان  اعتقاد دارند انسان به دلیل ماهیت اجتماعی خود نیاز به صحبت با دیگران  دارد و زمانی که فرد تنها باشد به‌طور ناخودآگاه شروع به صحبت با خود  می‌کند تا این خلاء تنهایی را پر کند.