روان

سلامت روان زنان

/women-s-mental-health

شخصیت اسکیزوتایپال در مسیر روان‌پریشی

/schizotypal

برخی اشخاص ممکن است ادعای دست یافتن به بعد چ‍‍هارم یا حس ششم، تله‌پاتی و پیش‌گویی را داشته باشند، چون اسکیزوتایپال‌ها به شدت خرافی هستند و حتی این امکان وجود دارد که به گروه‌ها و فرقه‌هایی با رفتار و آداب عجیب و غریب بپیوندند که احتمال اسکیزوفرنی شدن این بیماران بسیار است.


بهداشت روان

/mental-health

بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار دارد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های روانی و جسمی است. بهداشت به معنای نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.