روانشناسی اجتماعی

برای موفقیت منتظر تایید دیگران نباشید

/success

برای این که به آن چه که می‌خواهید باشید و داشته باشید برسید باید سخت تلاش کنید. با حسادت به هیچ جایی نمی‌رسید و هیچ چیز خوبی از حسادت به دست نمی‌آورید. برای پیشرفت و  تایید باید به داشته‌هایتان واقف باشید و به خاطر بیاورید که چقدر خوشبخت  هستید. هر روز برای شما فرصتی است که کاری بهتر از دیروز انجام دهید. وقتی  داشته‌هایتان را تشخیص دهید و بابت آنها سپاس‌گذار باشید به ارزشمند بودن و  استحقاق یک زندگی خوب داشتن خود باور پیدا می‌کنید.همچنین برای موفقیت منتظر تایید دیگران نباشید.