روانشناسی ازدواج

آماده ازدواج هستم یا خیر؟

/marriage

انسان‌ها روحیات و اخلاقیات متفاوتی دارند و همه آنها درک یکسانی از درست و غلط ندارند. ابتدا تعریفی از اخلاقیات داشته باشید و موضع خودتان از مسائل کلی اخلاقی را تعیین کنید. در نتیجه می‌توانید شریک زندگی متناسب خودتان پیدا کنید.