روان روانشناسی

استرس و تاثیر آن بر سلامت روان

/stress-4

عوامل استرس‌زا شامل مواردی هستند  که باعث ایجاد تغییرات جسمی و روانی ناشی از انواع فشارهای روانی در انسان  می‌شوند. عوامل استرس‌زا ممکن است ناچیز و گذرا باشند. مانند: بیماری خفیف  جسمی خود یا اعضای خانواده، دیر رسیدن به سرکار، خلف وعده توسط دیگران،  عصبانیت یا درگیری جزئی با مدیر، همسایه، همسر و... ممکن است این مشکلات  شدید یا حاد باشند.