زنان

سلامت روان زنان

/women-s-mental-health

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو شیوع زیاد اختلالات روانی در زنان است. این امر می‌تواند دلایل متعددی  داشته باشد؛ خطاهای تشخیصی، علل بیولوژیکی شناختی، بروز برخی افسردگی‌ها به دلیل هورمون‌های زنانه، بروز برخی اختلالات روانی به دلیل بلوغ جسمی و جنسی، پایین‌تر بودن سن بلوغ، بارداری، زایمان و شیردهی و در مجموع تجربه استرس بیشتر باعث می‌شود زنان بیش از مردان انواع اختلالات روانی را تجربه کنند.