سیل

مدیرعامل امید فردا: همکاری فوق‌العاده‌ هلال‌احمر با سازمان‌های مردم‌نهاد در سیل اخیر

/news-2

مدیرعامل موسسه امید فردا گفت: برای نخستین بار در سیل اخیر همکاری فوق‌العاده‌ای را از طرف هلال‌احمر شاهد بودیم.