شهردار

بازدید شهردار منطقه ۲۲ از مرکز جامع درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان «امید فردا»

/visit-the-mayor

خانوم دكتر مهرنوش کاوه رئیس مرکز توانبخشی امید فردا به همراه شهردار منطقه ۲۲ و مدیران شهری منطقه از مراحل ساخت، امکانات و نحوه خدمات‌دهی به مددجویان عزيز اميد فردا، بازدید کردند.