شک

اختلال وسواسی اجباری

/obsession

اختلال وسواسی اجباری شامل یک گروه نشانه‌های متنوع مانند افکار و رفتارهای مزاحم، مشغله‌های فکری و اجبارها است. این رفتارها و افکار باعث رنج و عذاب شدید فرد می‌شوند. وسواس‌ها و اجبارها، وقت‌گیر هستند و توانایی فرد برای داشتن یک زندگی روتین، عملکرد شغلی صحیح، فعالیت‌های اجتماعی معمولی یا روابط میان فردی سالم را به طرز قابل ملاحظه‌ای مختل می‌کنند.