موفقیت

برای موفقیت منتظر تایید دیگران نباشید

/success

برای این که به آن چه که می‌خواهید باشید و داشته باشید برسید باید سخت تلاش کنید. با حسادت به هیچ جایی نمی‌رسید و هیچ چیز خوبی از حسادت به دست نمی‌آورید. برای پیشرفت و  تایید باید به داشته‌هایتان واقف باشید و به خاطر بیاورید که چقدر خوشبخت  هستید. هر روز برای شما فرصتی است که کاری بهتر از دیروز انجام دهید. وقتی  داشته‌هایتان را تشخیص دهید و بابت آنها سپاس‌گذار باشید به ارزشمند بودن و  استحقاق یک زندگی خوب داشتن خود باور پیدا می‌کنید.همچنین برای موفقیت منتظر تایید دیگران نباشید.


چطور از جوانی بیشترین بهره را ببریم؟

/young

اگر پای صحبت و درد دل بسیاری از افراد بنشینید، به شما می‌گویند که از دوران جوانی خود به درستی استفاده نکرده و قدر لحظه‌ها را ندانسته اند. اگر در آستانه یا اواسط دوران جوانی قرار دارید، به طور کلی از بهترین وضعیت سلامتی در طول عمر یک انسان برخوردار هستید و این به شما اجازه می‌دهد تا به انجام فعالیت‌های مختلف بپردازید.