مو کندن

جنون کندن مو (قسمت دوم)

/trichotillomania-2

گرچه هنوز درمان مشخصی برای این اختلال(تریکوتیلومانیا) وجود ندارد ولی می توان پس از تشخیص  آن به این افراد کمک کرد تا این عادت خود را کنار بگذارند. معمولا تشخیص  آن بر عهده روانپزشک است و با معاینه و صحبت با فرد و مشاهده علائم و  رفتارها تشخیص آن را قطعی می کند.


جنون کندن مو (بخش اول)

/trichotillomania

بر اثر استرس، فشار روانی و مواردی از این قبیل فرد به رفتارهایی مانند کندن مو، جویدن ناخن رو می آورد تا از فشار روانی فرار کند. این کار می تواند موقت یا دائم باشد.