هفته سلامت روان

مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، در ارتقاء سلامت روان جامعه

/promoting-community-mental-health

علاقه اجتماعی، موضوعی است که می‌تواند به عنوان یکی از معیارهای سلامت روان یک جامعه در نظر گرفته شود پس هر چه میزان حمایت اجتماعی بیشتر، سطح سلامتی بیشتر و به تبع آن علاقه  اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.


نقش نظام مراقبت‌های بهداشت اولیه در دسترسی به خدمات سلامت روان

/psychiatry-2

در بحران‌هایی مثل کرونا که نه فقط کشور ما، بلکه همه جهان را درگیر کرده، مهمترین نیاز بشر حمایت روانی است زیرا بحران کرونا به نوعی در دهه‌های گذشته منحصر به فرد بوده است. کرونا تغییراتی را در سبک زندگی افراد ایجاد کرد و در نتیجه این  تغییرات، نیاز به حمایت روانی بیشتر شد.


سیاست‌گذاران آگاه، سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه سلامت روان

/mental-health-2

احساس خوشی، نشاط، آرامش، امیدواری و نظایر آنها مجموعا چیزی را به عنوان کیفیت زندگی تشکیل می دهند. به عبارت دیگر کیفیت زندگی شاخص مهمی در سلامت روانی است. همچنین سلامت روان به معنی نداشتن بیماری روانی است و در واقع کسانی که بیمار روانی نیستند به روانپزشک مراجعه نکرده و از سلامت روان برخوردارند. مطمئنا آرامش و داشتن محیط آرام می تواند تاثیر زیادی در ایجاد سلامت روان داشته باشد.


نقش زیرساخت‌های سلامت روان در شرایط کرونا و پساکرونا

/corona-and-mental-health

ترس، نگرانی و وحشتی که کروناویروس در دل و جان مردم انداخته بی‌حد و حصر بوده است و این وحشت و نگرانی تاثیرات خود را در دوران پساکرونا به صورت آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روحی و روانی در جامعه می‌گذارد، اما مطالعات نشان داده بیماری‌های مسری در هر برهه‌ای از زمان که شیوع پیدا کرده و بعدمدتی، در زمینه تکنولوژی، پزشکی و زیست‌شناسی تغییراتی نیز رخ داده و ثمراتی برای ارتقاء زندگی و تمدن بشر داشته است.


هفته سلامت روان برای همه برگزار می‌شود

/mental-health-week

هفته سلامت روان با شعار «سلامت روان برای همه: سرمایه‌گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر، برای همه، همه جا» برگزار می‌شود.