ورزش

خودمراقبتی و تاب‌آوری در ورزش

/self-care-and-resilience-in-sports

یکی از راه حل‌های ارائه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت برای افزایش سلامت عمومی، اجرای برنامه خودمراقبتی و تاب‌آوری در ورزش است که در واقع سطح پایه هرم خدمات را تشکیل می‌دهد.


اهمیت روان‌شناسی ورزشی و کاربرد آن

/sport

روان‌شناسی ورزش، دانشی میان رشته‌ای است که به بررسی داده‌های دو دانش حرکت‌شناسی و روان‌شناسی می‌پردازد. این رشته هم‌زمان به بررسی چگونگی تاثیر عوامل روان‌شناختی بر عملکرد آدمی و همینطور چگونگی مشارکت تاثیرات ورزش و تمرین‌های ورزشی بر عوامل روان‌شناختی و جسمی می‌پردازد.