وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

هفته سلامت روان برای همه برگزار می‌شود

/mental-health-week

هفته سلامت روان با شعار «سلامت روان برای همه: سرمایه‌گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر، برای همه، همه جا» برگزار می‌شود.