وسواس جبری

7 دقیقه بدون وسواس!

/ocd

اختلال وسواس جبری Obsessive Compulsive Disorder، وسواس فکری جبری یک اختلال رایج، مزمن و طولانی مدت است که در آن فرد دارای افکار غلط، اجباری و وسواس گونه است و تمایل به تکرار بیش از حد دارد.