پساکرونا

نقش زیرساخت‌های سلامت روان در شرایط کرونا و پساکرونا

/corona-and-mental-health

ترس، نگرانی و وحشتی که کروناویروس در دل و جان مردم انداخته بی‌حد و حصر بوده است و این وحشت و نگرانی تاثیرات خود را در دوران پساکرونا به صورت آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روحی و روانی در جامعه می‌گذارد، اما مطالعات نشان داده بیماری‌های مسری در هر برهه‌ای از زمان که شیوع پیدا کرده و بعدمدتی، در زمینه تکنولوژی، پزشکی و زیست‌شناسی تغییراتی نیز رخ داده و ثمراتی برای ارتقاء زندگی و تمدن بشر داشته است.