اصول مدافعه از دیدگاه "رز" :

1. زمینه‌سازی:

تمرکز بر درک و شناخت خود مراجعان از بعد اجتماعی‌شان (social being) به جای تمرکز بر خط‌مشی‌ها یا فرضیات مددکاران اجتماعی. این امر این امکان را فراهم می‌کند که گفتگو بر اساس واقعیت مراجع شکل گیرد و پیش برود و مراجعان را قادر می‌سازد درباره زندگی‌شان به اظهار نظر و ابراز وجود بپردازند، جزئیات را شرح دهند و درباره احساسات و آگاهی‌هایشان درباره زندگی بیندیشند.

2. توانمندسازی: 

فرایندی است که از طریق آن مددکاران اجتماعی از مراجعان خود حمایت می‌کنند تا طیف کاملی از امکاناتی را که می‌تواند نیازهای مراجعان را برآورده سازد، مشخص نمایند. این امر به منظور کمک کردن به مراجعان جهت مشارکت در تصمیم‌گیری‌هایی که بر زندگی‌شان تاثیرگذار است، می‌باشد.

3. جمع‌گرایی:

به منظور تمرکز بر کاهش احساس انزوا و تنهایی مراجعان و افزایش روابط اجتماعی آنان با یکدیگر می‌باشد. این امر باعث افزایش حس خود ارزشمندی در بین مراجعان می‌گردد.

اصول فعالیت توانمندسازی و مدافعه:

1. تمام افراد دارای مهارت، دانش و توانایی می‌باشند. ما باید به جای برچسب منفی به افراد، این موراد را در آنها تشخیص دهیم.

2. افراد دارای حقوقی هستند که از جمله آن‌ها این است که صدای و نظراتشان شنیده شود، بر زندگی‌شان کنترل داشته باشند، مشارکت را انتخاب کرده یا رد کنند، مسائل را مشخص کنند و دست به اقدام بزنند.

3. مشکلات افراد همیشه منعکس کننده مسائل مربوط به ستم و محرومیت، خط‌مشی‌های سیاسی و اقتصادی، قدرت و همچنین بی‌کفایتی فردی است.

4. افرادی که به طور جمعی عمل می‌کنند می‌توانند قدرتمند باشند و فعالیت عملی باید مبتنی بر این اقدام جمعی باشد.

5. فعالیت مددکار اجتماعی در مدافعه، "تسهیل‌گری" است، نه رهبری و مبارزه با ظلم و ستم

ويژگی‌های مددكار اجتماعی در نقش مدافع:

 • سرسختی (tenacity)
 • صبر (patience)
 • همدلی (empathy)
 • خوش‌بينی (optimism)

مهارت‌های مددکار اجتماعی درنقش مدافع:

 • جمع آوری اطلاعات (information gathering)
 • مهارت های مذاکره  (negotiation skills)
 • مهارت های معرفی مورد (skills in presenting a case)
 • مهارت های کار گروهی (skills in working with group)

مهارت‌های مفيد در نقش مدافع از نظر Brandon:

 • گوش دادن فعالانه (active listening)      
 • گزارش‌نويسی (report writing)  
 • مهارت‌های مذاكره   (negotiation skills)    
 • داشتن دانش قانون (knowledge of legislation)

 ابعاد کلیدی advocacy:

 • صحبت از طرف دیگران
 • نمایندگی کردن
 • عمل کردن
 • ارتقاء تغییرات
 • دسترسی به حقوق و منافع
 • خدمت به عنوان حامی
 • نشان دادن تأثیرات و مهارت‌های سیاسی
 • حفظ عدالت اجتماعی
 • توانمندسازی مراجعان
 • شناسایی همراه با مراجع
 • بنای پایه‌های قانونی

اصول اخلاقی مدافعه: TECNA

اصول اخلاقی در مدافعه از 5 اصل که ابتدای هر یک از آنها  TECNA را می‌سازد تشکیل شده است و بصورت خلاصه در زیر آورده شده است.

Trust the strength and ability of the people

(اعتماد به قدرت و توانایی مردم)

Establish realistic goals

 (ایجاد اهداف واقع بینانه)

Never give up because advocacy for the vulnerable is a life mission

هرگز ناامید نشوید زیرا دفاع از افراد آسیب پذیر ،ماموریت زندگی است.

Appreciate that system change reguires a long time

قدردانی از سیستم احتیاح به زمان زیادی دارد ( رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به زمان دارد.)

 پنج سطح مداخله در جریان نقش مدافع:

 • درون فردی (intrapersonal advocacy)
 • درون خانوادگی (intrafamilial advocacy)
 • بین فردی (interpersonal advocacy)
 • سازمانی  (communal & organizational advocacy)
 • ملی و بین المللی (national & international advocacy)

استراتژی‌های مدافعه:

 • استراتژی‌های مشترک و متقاعد کننده
 • استراتژی‌های آموزش عمومی و مبارزاتی
 • استراتژی‌های رقابتی و مواجهه‌ای

ممکن است گاهی مددکاران اجتماعی از بیش از یک استراتژی و یا ترکیبی از 3 استراتژی استفاده کنند.

Spirituality of advocacy (روحیه حمایت):

سعی كنيد همه طرف‌های درگير را به گفتگو بر مبنای احترام دعوت كنيد. در واقع طبيعت نوع دوستانه همه را در نظر بگيريد.

سعی كنيد يكديگر را به عنوان ياور مردم بدانيد و روابط گرم و حقيقی بناكنيد تا مشاركت امكان‌پذير شود.

ديدگاه‌ها، آرزوها، علايق و تعهدات رايج و اشتياق و احساسات مشترك را همانند جايگاه‌ها و علايق متفاوتتان را شناسايی كنيد.

كمك كنيد تا تمام اعضا در مورد احساساتشان صحبت كنند زيرا اين فرآيند زمانی نتيجه می‌دهد كه به نقاط ديد هم احترام بگذاريد.

بارش افكار برای كشف راه‌حل‌های مورد نظر هركدام مناسب است.

در فرآيند مداوم مذاكره و ارتباط بمانيد و راه‌حل‌هايی كه نهايتا مورد قبول تمام اعضاست را انتخاب كنيد.

اثرات طولانی مدت مشترك تغيير را آزمايش كنيد و فعاليت‌ها را در صورت لزوم بازنگری كنيد.

آرزو دولت فرد_مددکار اجتماعی