قوانین سایت

حقوق قانونی وب‌سایت

۱ - مطالب وبسایت امید فردا صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مالی، حمایتی و درمانی مؤسسه درمان و توانبخشی امید فردا برای بیماران اعصاب و روان را دارند، می‌باشند.

۲ - حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به مؤسسه درمان و توانبخشی امید فردا بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به مؤسسه، فقط با صدور مجوز کتبی از طریق روابط عمومی امید فردا مجاز است.

۳ - مؤسسه درمان و توانبخشی امید فردا با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک به بیماران اعصاب و روان را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک امید فردا و یا تبلیغ برای این موسسه را در سایت خود دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت مؤسسه انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی مؤسسه درمان و توانبخشی امید فردا غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

۴ -موسسه درمان و توانبخشی امید فردا به جز دفتری که مشخصات آن در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.