مجموعه امیدفردا بسیار به خود می‌بالد که در تاریخ 1400/01/09 برای ساعاتی افتخار میزبانی شاعر، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده گرانقدر کشورمان دکتر شفیعی کدکنی را داشت. استاد بزرگوار به همراه تنی چند از خیرین عزیز کشور از جمله آقای مهندس حاجی خانی (مدیر عامل جامعه یاوری و خیریه نور احسان) و مهندس مهدی متحدان (رئیس هیئت مدیره موقوفه متحدان و عضو موسسه امیدفردا)، در نشستی دوستانه با مدیرعامل مرکز (خانم دکتر مهرنوش کاوه) و آقای دکتر محبوبی (معاونت درمان مرکز) با فعالیت‌های جاری و آتی امیدفردا آشنا شده و بازدیدی از قسمت‌های مختلف مجموعه داشتند.