پذيرفتن هر تغييری به خصوص در زمينه كار، نيازمند فراگيری مهارت‌های خاصی است. گاه اين تحولات شغلی چنان عميق هستند كه تمامی جنبه‌های زندگی فرد را نيز تحت تأثير قرار می‌دهند. هر چند هر تحولی با خود شرايط و مقتضيات خاصی به همراه دارد اما نبايد هرگز از جنبه منفی به آن پرداخت بلكه می‌توان با كمی اطمينان به نفس، آن را روندی رو به رشد و مؤثر تلقی كرد كه با يك زمينه فكری مناسب و پذيرا، افق روشنی از آينده شغلی شما كه تا پيش از اين تاريك و تلخ می‌نمود، می‌گشايد. موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی NIOSH تحقیقاتی در خصوص استرس کاری هم نتیجه خصوصیات فردی کارمند یا کارگر و هم موقعیت و شرایط کاری انجام داده است و در اینجا به آنها پرداخته می‌شود.

راه‌های مقابله با افسردگی شغلی

امروز در دنيايی زندگی می‌كنيم كه عوامل اقتصادی و پيشرفت های روزافزون فناوری، لحظه به لحظه منجر به تغيير و تحول شرايط شغلی ما می‌شوند. پذيرفتن هر تغييری به خصوص در زمينه كار، نيازمند فراگيری مهارت‌های خاصی است. گاه اين تحولات شغلی چنان عميق هستند كه تمامی جنبه‌های زندگی فرد را نيز تحت تأثير قرار می‌دهند. از اين رو پذيرش شرايط جديد و همسويی با آنها مرهون اعتمادبه‌نفس و برخورداری از روحيه‌ای پذيرا و گشاده خواهد بود.

اعتمادبه‌نفس و تغيير

هر چند هر تحولی با خود شرايط و مقتضيات خاصی به همراه دارد اما نبايد هرگز از جنبه منفی به آن پرداخت بلكه می‌توان با كمی اطمينان‌به‌نفس، آن را روندی رو به رشد و مؤثر تلقی كرد كه با يك زمينه فكری مناسب و پذيرا، افق روشنی از آينده شغلی شما كه تا پيش از اين تاريك و تلخ می‌نمود، می‌گشايد. برخی افراد اين تغييرات را بسيار راحت‌تر از آنچه كه به نظر می‌رسد می‌پذيرند، اما اكثر ما به دليل تجربه‌های تلخ گذشته و ناكامی‌هايی كه پشت سرگذاشته‌ايم، در برابر هرگونه تحولی به سرعت اعتمادبه‌نفس خود را از دست می‌دهيم و در چنين شرايطی احساس بی‌كفايتی می‌كنيم. اغلب اوقات، اين احساس عدم اعتمادبه‌نفس همراه با احساس كمبود دلگرمی و پشتوانه است. ريشه اصلی اين مسئله را می‌توان در دوران كودكی جست‌وجو كرد. هنگامی كه شما احساس دلگرمی كافی برای پذيرش و انجام مسئوليتی نداشته باشيد، برای دوری از چالش پيش رو اقدام می‌كنيد و به جای آنكه خود را درگير مسئله نمايد، به دليل عدم اطمينان به توانايی‌های خود می‌كوشيد تا به هر طريقی از تعهد مسئوليت جديد سرباز زند.

استرس کاری چیست؟

در تحقیقی که توسط کمپانی بیمه سنت پاول فایر و مارین انجام گرفت، مشخص شده است که مشکلات کاری بیش از هر مسئله استرس‌زای دیگر در زندگی، با مشکلات مربوط به سلامتی مرتبط است. حتی بیش از مشکلات مالی و خانوادگی. بااینکه چالش‌های شغلی مسئله‌ای کاملاً طبیعی و جزئی از زندگی کاری هستند، استرس در محل کار آنقدرها هم بد نیست. اما، برای بعضی از افراد، کار با استرس هم معنا شده است.

به گفته موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH) برخی از علائم هشدار دهنده استرس شغلی عبارتند از:

سردرد، اختلالات خواب، مشکل در تمرکز، تند مزاجی، اختلال گوارشی، نارضایتی از کار، ضعیف بودن روحیه

عوامل ایجاد کننده استرس در محل کار

موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی NIOSH مؤسسه‌ای مسئول انجام تحقیقات و ایراد توصیه‌هایی برای جلوگیری از بیماری‌ها و صدمات ناشی از کار است. از اینرو، این مؤسسه اقدام به تحقیق و تفحص در رابطه با جوانب روانشناسی امنیت و سلامت شغلی، از جمله استرس در محل کار، نموده است. این مؤسسه برای بررسی بهتر استرس‌های کار در جامعه مدرن امروزی، تاثیر استرس بر سلامت و امنیت کارمندان و کارگران، و راه‌های کاهش استرس در محل کار، همگام با صنعت، کار و دانشگاه‌ها کار می‌کند. یکی از فعالیت‌های برنامه تحقیقاتی این مؤسسه در این رابطه، مطلع کردن سازمان‌ها برای کاهش این تهدید از طریق ابزارهای آموزشی و ارائه گزارشی برای سلامت و امنیت شغلی می‌باشد. گزارش این مؤسسه عنوان می‌کند که استرس کاری هم نتیجه خصوصیات فردی کارمند یا کارگر و هم موقعیت و شرایط کاری است. اما دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که چه چیز می‌تواند دلیل اصلی و اولیه استرس کاری باشد.

خصوصیات فرد

طبق یک مکتب فکری، تفاوت در شخصیت و شیوه سازگاری فرد، مهم‌ترین مسئله در ایجاد استرس کاری در افراد است. از اینرو، چیزی که برای یک کارمند استرس‌زا است، ممکن است برای کارمندی دیگر مشکل ساز نباشد. این دیدگاه استراتژی‌های پیشگیرنده‌ای را به دنبال داشته است که متمرکز بر کارمندان و راه‌هایی برای کمک به آنها برای سازگاری با موقعیت‌های مختلف شغلی است.

موقعیت و شرایط کار

طبق شواهد علمی، برخی شرایط و موقعیت‌های کاری برای اکثر افراد استرس‌زا است. شواهد موجود از تحقیقات جدید، شرایط و موقعیت محل کار را در استرس افراد بسیار پرتاثیر نشان داده و تجدید دیزاین و نوسازی محیط‌های کاری را یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرنده دانسته است.

هر دو دیدگاه، راه‌هایی را برای پیشگیری از ایجاد استرس در محیط‌های کاری عنوان می‌دارد، اما NIOSH، دیدگاه دوم را مؤثرتر دانسته و اعتقاد دارد که شرایط محیط کار تاثیر بیشتری بر ایجاد استرس دارد. گزارش این موسسه شرایطی را عنوان می‌کند که در آن احتمال ایجاد استرس در کارمندان بسیار زیاد است.

این موقعیت‌ها عبارتند از:

طرح وظائف و مسئولیت‌ها: حجم زیاد کار، کم بودن ساعات استراحت، ساعات طولانی و خسته کننده کار، و کارهای روتین و معمولی که هیچ نیازی به مهارت‌های کارمند ندارد.

شیوه مدیریت: ضعف ارتباطات در شرکت یا سازمان و فقدان سیاست‌های خانواده دوستی

روابط میان فردی: محیط اجتماعی غیر پشتیبان

نقش‌های کاری: توقعات شغلی نامشخص و متناقض، مسئولیت‌های بیش از اندازه

نگرانی‌های کاری: ناامنی شغلی، فقدان موقعیت پیشرفت و ارتقاء

شرایط محیطی: شرایط ناخوشایند و گهگاه خطرناک مثل ازدحام جمعیت، سروصدا، آلودگی هوا، فقدان تکنولوژی ایمنی و راحتی کار

استرس با کار بيشتر درمان می‌شود. ممکن است بگوييد: بله، من در حال حاضر کمی عصبی هستم چون از کار عقب افتاده‌ام، اگر مدتی حسابی کار کنم و اين عقب‌ماندگی جبران شود، مشکل حل خواهد شد. اما نه، چنين نخواهد شد.

زیرا:
 استرس محل کار در اثر عقب‌ماندن از روند کاری ايجاد نمی‌شود. بلکه به احساس شخص درباره اين عقب‌ماندگی مربوط است.

در بسياری از مشاغل، کارکنان تقريبا هميشه از برنامه عقب هستند زيرا کارشان بسيار زياد است و انجام دادن تمام وظايف به نيروی کار بيشتری نياز دارد. اگر در زمانی محدود برای انجام شدن مقدار زيادی کار يا رساندن پروژه به زمان تحويل، سخت کار کنيد اشکالی ندارد. اما در بسياری از مواقع اين فشار کار موقت تبديل به يک استاندارد جديد می‌شود. پس راه حل کار بيشتر برای رسيدن به استاندارها نيست زيرا در بسياری از محيط‌های کاری چنين عملی غير ممکن است. راه‌حل اين است که درباره کاری که تمام کرده‌ايد احساس خوبی داشته باشيد و به خاطر کار ناتمام خود عصبی نشويد. اين گفته به اين معنا نيست که به کار اهميت ندهيد، بلکه منظور اين است که بدانيد عصبی شدن از کارايی شما خواهد کاست، کار کمتری انجام خواهد شد و شما عصبی‌تر می‌شويد. بايد اين چرخه بيمار را بشکنيد.