حسن کریمی ظهر روز چهارشنبه 1396/3/31 با حضور در محل پروژه مبینا، ضمن بازدید از روند ساخت، در جریان آخرین پیشرفت‌های «ساختمان مبینا» قرار گرفت.

معاون استاندار تهران با حضور در بخش های مختلف «ساختمان مبینا» از نزدیک روند ساخت این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

مهندس کریمی سپس با حضور در جلسه کارشناسی در جریان آخرین وضعیت فنی پروژه قرار گرفت.

ساختمان مبینا در سال 1392 به همت موسسه توانبخشی امید فردا در قطعه زمینی به مساحت حدود 2000 متر مربع، با هدف درمان و توانبخشی بیماران مزمن اعصاب و روان و ایجاد مرکزی جهت نگهداری از زنان کارتون خواب کلنگ خورد.

 کلیه فعالیت های این موسسه بر مبنای درمان و توانبخشی با استفاده از کادری مجرب، متشکل از تیم روانپزشکی، پزشکی، مددکاری، کاردرمانگر، روان پرستار و اساتید حرفه ای در زمینه های مختلف همچون نقاشی، موسیقی، صنایع دستی و ... صورت خواهد گرفت.